последно влизане: 7 Часа Преди
21.4k
21.4k

Обща оценка

4 от 5 - Много добре
Преглед От

allowance

понеделник, 03/08/2021
�A(�AA�AAAA|��(��AA�AAAhAh�AAAAAAA��AAA��(�AA�|A<AAAA�A<A|AAAAAA(��A��AAAAAAAAAAAAAA<AAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAAAAA�<�AAAAAAAAAAAAAAA|AAAA�AAAA��AAAA�AAAA�AAAAAAAAAA|AAAA�AAAAA�AAAAAAAAAA�AAAAA�AA|�AA<AA�AAAAAAA�AA(AA�AA�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA|AAA�AA�AA��AA��AA�A|A|A|AA�AA�AA�AA�AAAA�A�Ah|�A��AAA(A�
Изразходвано време
1 Часова
Атмосфера
Много спокойна
Снимки актуални
Да, в крак с
препоръка
Да, абсолютно.

1000

4 от 5
Преглед От

allowance

понеделник, 03/08/2021
�A(�AA�AAAA|��(��AA�AAAhAh�AAAAAAA��AAA��(�AA�|A<AAAA�A<A|AAAAAA(��A��AAAAAAAAAAAAAA<AAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAAAAA�<�AAAAAAAAAAAAAAA|AAAA�AAAA��AAAA�AAAA�AAAAAAAAAA|AAAA�AAAAA�AAAAAAAAAA�AAAAA�AA|�AA<AA�AAAAAAA�AA(AA�AA�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA|AAA�AA�AA��AA��AA�A|A|A|AA�AA�AA�AA�AAAA�A�Ah|�A��AAA(A�
Изразходвано време
1 Часова
Атмосфера
Много спокойна
Снимки актуални
Да, в крак с
препоръка
Да, абсолютно.